مدیرعامل شرکت صنايع شوينده ساينا: سیستم مدیریت یکپارچه در شرکت ساينا نهادینه می شود.

مدیرعامل شرکت صنايع شوينده ساينا: سیستم مدیریت یکپارچه در شرکت ساينا نهادینه می شود.  مدیرعامل شرکت ساينا ،فرهنگ سازی برای پیاده سا...

ادامه مطلب