گزارش تصویری بازدید دکتر یوسفی مدیر عامل شرکت توسعه صنایع بهشهر از شرکت ساینا

در این بازدید یک روزه دکتر یوسفی از کارخانجات ساینا، مهندس وکیلی مدیرعامل شرکت مدیریت شوینده ، مهندس کرمی مدیرعامل شرکت گلتاش،مهندس محس...

ادامه مطلب