• داراي فرمولاسيون قوي جهت رفع سريع گرفتگی لوله های فاضلاب،حمام ،دستشویی و ظرفشویی
  • از بين برنده جرم و چربی داخل لوله ها
  • داراي مواد محافظت کننده لوله و بدون اثر نامطلوب بر روی لوله ها