• خوشبوكننده فضا با رايحه هاي دلپذير و طروات دهنده
  • خنثي كننده بوهاي نامطبوع
  • با ماندگاري طولاني
  • دوستدارمحيط زيست
  • در شش رايحه خوشبو