جهت ازبین بردن حشرات خزنده خانگی

سوسک کش کاوالییر جدید که با آخرین روشهای علمی و فرمولی انحصاری تهیه شده، انواع سوسک، مورچه، کک، ساس و سایر حشرات خزنده را با اسپری کردن مستقیم به سرعت نابود می کند.

For rapid Insect killer (no harm for healthy)

بسته بندی:

این محصول در بسته بندی ۴۰۰ میلی لیتری عرضه میشود.

تعداد در کارتن: هر کارتن دو شرینگ ۱۲ تائی

شرایط نگهداری:

در محل خشک و حداکثر دمای ۵۰ درجه سانتيگراد و به دور از نور مستقيم خورشيد و هرگونه منبع حرارتی

اسپری مگس کش کاوالییر

Cavlier Flying insect killer

جهت ازبین بردن حشرات پرنده خانگی

با فرمولی پیشرفته و کارایی موثر برای از بین بردن کلیه حشرات بالدار از جمله مگس، پشه، بید، زنبور و نظایر آن.

برای مقابله با سوسک نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

با مصرف صحیح، برای انسان و دیگر جانداران خون گرم خطری ایجاد نمی کند.

For rapid Insect killer (no harm for healthy)

بسته بندی:

این محصول در بسته بندی ۴۰۰ میلی لیتری عرضه میشود.

تعداد در کارتن: هر کارتن دو شرینگ ۱۲ تائی

شرایط نگهداری:

در محل خشک و حداکثر دمای ۵۰ درجه سانتيگراد و به دور از نور مستقيم خورشيد و هرگونه منبع حرارتی