گزارش تصویری بازدید دکتر یوسفی مدیر عامل شرکت توسعه صنایع بهشهر از شرکت ساینا

در این بازدید یک روزه دکتر یوسفی از کارخانجات ساینا، مهندس وکیلی مدیرعامل شرکت مدیریت شوینده ، مهندس کرمی مدیرعامل شرکت گلتاش،مهندس محس...

ادامه مطلب

مدیرعامل شرکت صنايع شوينده ساينا: سیستم مدیریت یکپارچه در شرکت ساينا نهادینه می شود.

مدیرعامل شرکت صنايع شوينده ساينا: سیستم مدیریت یکپارچه در شرکت ساينا نهادینه می شود.  مدیرعامل شرکت ساينا ،فرهنگ سازی برای پیاده سا...

ادامه مطلب