مدير عامل شركت صنايع بهداشتي ساينا : هم افزايي فرايندها ،از ويژگي سازمان هاي پوياست.

مدير عامل شركت صنايع بهداشتي ساينا : هم افزايي فرايندها ،از ويژگي سازمان هاي  پوياست.      بهنام عزت نژاد مدير عامل ساينا در شوراي مدير...

ادامه مطلب

بازدید معاون مالی و اقتصادی هلدینگ توسعه صنایع بهشهر از کارخانجات ساینا

بازدید دکتر فاطمی عضو هیئت مدیره ومعاون مالی،اقتصادی ومنابع انسانی شرکت توسعه صنایع بهشهر از کارخانجات صنایع بهداشتی ساینا(گزارش تصویری...

ادامه مطلب