مهندس عزت نژاد در مراسم انتخـاب کـارگر نـمونه: بهـره وری در سایه هم افزایی حاصل می شود

از نمونه های شرکت صنایع بهداشتی ساینا طی مراسمی تجلیل و قدردانی شد. به گزارش پایگاه خبری ساینا، در مراسم انتخاب و معرفی کارکنان نمون...

ادامه مطلب