تاریخ : يكشنبه، 3 مرداد ماه، 1395
موضوع : بورس اوراق بهادار

اطلاعات صورتهای مالی

اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای  6 ماهه منتهی  به  1395/03/31 (حسابرسی نشده)

 

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/09/30 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه   (حسابرسی نشده)


منبع این مقاله : :صنایع بهداشتی ساینا
آدرس این مطلب : http://sainaco.com/14/-اطلاعات-صورتهای-مالی