تاریخ : دوشنبه، 1 شهريور ماه، 1395
موضوع : بورس اوراق بهادار

دعوت به مجمع و صورتهای مالی شش ماهه

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

 

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/03/31 (حسابرسی شده)


منبع این مقاله : :صنایع بهداشتی ساینا
آدرس این مطلب : http://sainaco.com/16/-دعوت-به-مجمع-و-صورتهای-مالی-شش-ماهه