تاریخ : سه شنبه، 17 اسفند ماه، 1395
موضوع : بورس اوراق بهادار

عدم نیاز به تعدیل پیش بینی سود

مکاتبه شرکت در خصوص عدم نیاز به تعدیل پیش بینی سود سال 96


منبع این مقاله : :صنایع بهداشتی ساینا
آدرس این مطلب : http://sainaco.com/24/-عدم-نیاز-به-تعدیل-پیش-بینی-سود