محمد ياراحمدي در بازديد صنايع شيميايي ايران از ساينا: تعامل با شركاي استراتژيك از برنامه هاي راهبردي ساينا است

رئيس هيئت مديره شركت صنايع بهداشتي ساينا در برنامه بازديد يك روزه مديران ارشد شركت صنايع شيميايي ايران و كارگزاري بانك صنعت و معدن از ك...

ادامه مطلب

مدير عامل ساينا در دومين شب از ؛هفت شب نشيني فناورانه : ساينا از برنامه هاي فناورانه حمايت مي كند

در دومين شب از برنامه "هفت شب نشيني فناورانه "مديرعامل شركت صنايع بهداشتي ساينا و اساتيد دانشگاه به بحث وتبادل نظر پرداختند. به گزار...

ادامه مطلب

محمد نظری در کمیته تولید ساینا : ساختارهاي جديد در ساينا به سود آوري ختم مي شود

مدیرعامل شرکت صنایع بهداشتی ساینا در چهارمین نشست کمیته تولید این شرکت، اصلاح ساختارهای معیوب و یا ایجاد زيرساختارهای جدید را عامل سودآ...

ادامه مطلب