محمد نظري مديرعامل جديد ساينا در آئين توديع و معارفه: شركت ساينا ظرفيت تصاحب بخش مهمي از بازارهاي داخل و كشورهاي همجوار را دارد.

افزايش حداكثري بهره­وري با هدف سودآوري پايدار شركت ساينا از مهم­ترين خط مشي­ آتي شركت ساينا است كه از سوي مديرعامل جديد اين شركت ترسيم ...

ادامه مطلب