آزمايشگاه مرجع وهمكار انجمن صنايع شوينده: مُهر تاييد بر كيفيت مايعات ظرفشويي ساينا زد

به گواه آزمايشگاه معتمد انجمن صنايع شوينده ، بهداشتي وآرايشي ايران ، قدرت امولسيون كنندگي مايعات ظرفشويي شركت ساينا از ليدر هاي بازار ب...

ادامه مطلب