محمد نظری در کمیته تولید ساینا : ساختارهاي جديد در ساينا به سود آوري ختم مي شود

مدیرعامل شرکت صنایع بهداشتی ساینا در چهارمین نشست کمیته تولید این شرکت، اصلاح ساختارهای معیوب و یا ایجاد زيرساختارهای جدید را عامل سودآ...

ادامه مطلب

آزمايشگاه مرجع وهمكار انجمن صنايع شوينده: مُهر تاييد بر كيفيت مايعات ظرفشويي ساينا زد

به گواه آزمايشگاه معتمد انجمن صنايع شوينده ، بهداشتي وآرايشي ايران ، قدرت امولسيون كنندگي مايعات ظرفشويي شركت ساينا از ليدر هاي بازار ب...

ادامه مطلب