مدير عامل شركت صنايع بهداشتي ساينا : هم افزايي فرايندها ،از ويژگي سازمان هاي پوياست.

مدير عامل شركت صنايع بهداشتي ساينا : هم افزايي فرايندها ،از ويژگي سازمان هاي  پوياست.      بهنام عزت نژاد مدير عامل ساينا در شوراي مدير...

ادامه مطلب

بازدید معاون مالی و اقتصادی هلدینگ توسعه صنایع بهشهر از کارخانجات ساینا

بازدید دکتر فاطمی عضو هیئت مدیره ومعاون مالی،اقتصادی ومنابع انسانی شرکت توسعه صنایع بهشهر از کارخانجات صنایع بهداشتی ساینا(گزارش تصویری...

ادامه مطلب

به دنبال سودآوری نیستیم تنها سلامت مردم هدف تولید مواد ضدعفونی کننده جهت مقابله با ویروس کرونا باشد.

مدیرعامل گروه توسعه صنایع بهشهر خطاب به مدیران صنعت شوینده بهشهر: به دنبال سودآوری نیستیم تنها سلامت مردم هدف تولید مواد ضدعفونی کننده...

ادامه مطلب