مهندس عزت نژاد مدیرعامل ساینا : بزرگترین قدرداني از کارگران ، حفظ منزلت آنان است.

مهندس بهنام عزت نژاد  در مراسم تقدیر از کارگر نمونه کارخانجات  ساينا بر رعایت شان ومنزلت  حداكثري کارگران تاکید نمود. به گزارش روابط...

ادامه مطلب

گزارش تصویری بازدید دکتر یوسفی مدیر عامل شرکت توسعه صنایع بهشهر از شرکت ساینا

در این بازدید یک روزه دکتر یوسفی از کارخانجات ساینا، مهندس وکیلی مدیرعامل شرکت مدیریت شوینده ، مهندس کرمی مدیرعامل شرکت گلتاش،مهندس محس...

ادامه مطلب