سرپرست گروه مديريت صنعت شوينده در بازديد از ساينا: ارزيابي شركت ها بر اساس شاخص هاي كليدي عملكرد انجام مي شود

سرپرست گروه مديريت صنعت شوينده توسعه بهشهر در بازديد از دفتر مركزي ساينا بر ارزيابي  دقيق شركت ها بر اساس شاخص هاي كليدي عملكرد تاكيد ن...

ادامه مطلب

مسعود مدني مدير شركت ساينا در پيام نوروزي خود به همكاران : در سال جديد براي تبديل برندها به نماد سلامت تلاش مضاعف مي كنيم

 به گزارش روابط عمومي شركت ساينا، مسعود مدني طي پيامي عيد باستاني نوروز را به كاركنان اين شركت تبريك و تهنيت گفت، و بر تحقق اهداف و برن...

ادامه مطلب