مسعود مدني مدير شركت ساينا در پيام نوروزي خود به همكاران : در سال جديد براي تبديل برندها به نماد سلامت تلاش مضاعف مي كنيم

 به گزارش روابط عمومي شركت ساينا، مسعود مدني طي پيامي عيد باستاني نوروز را به كاركنان اين شركت تبريك و تهنيت گفت، و بر تحقق اهداف و برن...

ادامه مطلب